Ý nghĩa của từ láo xược là gì:
láo xược nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ láo xược. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa láo xược mình

1

0   0

láo xược


Vô phép và hỗn hào. | : ''Quen thói '''láo xược''', coi người trên như người dưới.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

láo xược


Vô phép và hỗn hào: Quen thói láo xược, coi người trên như người dưới.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

láo xược


Vô phép và hỗn hào: Quen thói láo xược, coi người trên như người dưới.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

láo xược


vô lễ, xúc phạm đến người khác ăn nói láo xược thái độ láo xược Đồng nghĩa: hỗn xược
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của láo xược
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trăng treo trăng non >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa