Ý nghĩa của từ kronprinz là gì:
kronprinz nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ kronprinz Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kronprinz mình

1

0   0

kronprinz


Thái tử (Đức, áo).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của kronprinz
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wc være >>