Ý nghĩa của từ kiếu là gì:
kiếu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ kiếu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kiếu mình

1

5   4

kiếu


(Kiểu cách) tỏ lời xin lỗi để ra về, để không dự hoặc không nhận lời mời tối nay tôi bận, nên xin kiếu
Nguồn: tratu.soha.vn

2

5   5

kiếu


đg. Từ chối, không dự được: Xin kiếu, không đến dự tiệc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

3   5

kiếu


Từ chối, không dự được. | : ''Xin '''kiếu''', không đến dự tiệc.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   5

kiếu


đg. Từ chối, không dự được: Xin kiếu, không đến dự tiệc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "kiếu". Những từ phát âm/đánh vần giống như "kiếu": . [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của kiếu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kiến thiết kiềng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa