Ý nghĩa của từ khoá xuân là gì:
khoá xuân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ khoá xuân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khoá xuân mình

1

12   0

khoá xuân


Bị khoá kín tuổi xuân, tức bị cấm cung. | :''Một nền đồng tước '''khoá xuân''' hai Kiều. (Truyện Kiều)'' – hai cô gái đẹp bị cấm cung.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   1

khoá xuân


Mùa xuân , giống như khóa học và các từ đồng nghĩa.Trong Kiều thì là khóa thanh xuân nhưng cũng có ngữ cảnh khác trong trường hợp các lễ hội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thế thôi
Thảo - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của khoá xuân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rén chiếng rèo rẹo >>