Ý nghĩa của từ khởi nghĩa là gì:
khởi nghĩa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ khởi nghĩa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khởi nghĩa mình

1

66   27

khởi nghĩa


Hình thức đấu tranh cao nhất của giai cấp hay dân tộc bị áp bức đứng lên cầm võ khí đánh đổ kẻ thù để lập ra một chế độ xã hội mới, tiến bộ h [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

49   25

khởi nghĩa


Là đứng lên giành lại đấu tranh chống lại giặc ngoại xâm trong khi chưa có chính quyền tự chủ.vạch ra 1 xã hội mới xã hội độc lập dân tộc chủ quyền cho đất nước.
NHỰT TẢO - Ngày 16 tháng 2 năm 2014

3

3   0

khởi nghĩa


khoi nghia la mot tu trong tu dien la tu trong bai hai ba trung cung la tu khoi quan cung la tu chi trang thai
nguyen thi hoai lam - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

4

5   4

khởi nghĩa


Là hinh thức đấu tranh giành lại đất nước
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 2 năm 2017

5

23   23

khởi nghĩa


khi ta bị mất chính quyền mất độc lập ta phải tiến hành chiến tranh trống lại kẻ thù để giành lại chính quyền và nền độc lâp
thanh - Ngày 26 tháng 4 năm 2016

6

6   7

khởi nghĩa


Khởi nghĩa là một cuộc đấu tranh giành độc lập chưa có sự lãnh đạo, chưa có tổ chức
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 11 năm 2016

7

15   18

khởi nghĩa


Là đứng lên giành lại đấu tranh chống lại giặc ngoại xâm trong khi chưa có chính quyền tự chủ.vạch ra 1 xã hội mới xã hội độc lập dân tộc chủ quyền cho đất nước.
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 1 năm 2015

8

17   23

khởi nghĩa


1. d. Hình thức đấu tranh cao nhất của giai cấp hay dân tộc bị áp bức đứng lên cầm võ khí đánh đổ kẻ thù để lập ra một chế độ xã hội mới, tiến bộ hơn: Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. 2. đg. Cầm vũ khí đứng lên đánh đổ chế độ áp bức: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ kh [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

9

16   26

khởi nghĩa


nổi dậy dùng bạo lực lật đổ ách thống trị để giành chính quyền phất cờ khởi nghĩa Danh từ cuộc khởi nghĩa ý nghĩa lịch sử c [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

10

12   29

khởi nghĩa


1. d. Hình thức đấu tranh cao nhất của giai cấp hay dân tộc bị áp bức đứng lên cầm võ khí đánh đổ kẻ thù để lập ra một chế độ xã hội mới, tiến b [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của khởi nghĩa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< khờ khởi nguyên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa