Ý nghĩa của từ khúc xạ là gì:
khúc xạ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ khúc xạ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khúc xạ mình

1

1   0

khúc xạ


đg. (Tia sáng) đổi phương truyền khi đi từ một môi trường này sang một môi trường khác.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khúc xạ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "khúc xạ": . khác xa khú [..]
Nguồn: vdict.com

2

1   0

khúc xạ


Khúc xạ là thuật ngữ thường dùng để chỉ hiện tượng ánh sáng đổi hướng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau. Mở rộng ra, đây là hiện tượng đổi hướng đường đi [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

khúc xạ


Đổi phương truyền khi đi từ một môi trường này sang một môi trường khác.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   0

khúc xạ


đg. (Tia sáng) đổi phương truyền khi đi từ một môi trường này sang một môi trường khác.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của khúc xạ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< khích động khả ái >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa