Ý nghĩa của từ keep moving forward là gì:
keep moving forward nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ keep moving forward. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa keep moving forward mình

1

44   4

keep moving forward


Cố gắng không ngừng!
Trung - Ngày 24 tháng 11 năm 2013

2

22   5

keep moving forward


có nghĩa là tiếp tục tiến về phía trước không lùi bước hay bỏ cuộc, từ bỏ ví dụ keep moving forward, dont give up có nghĩa là hãy tiến lên đừng từ bỏ/bỏ cuộc
Minhthuy123 - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

11   4

keep moving forward


luôn hướng về phía trước
Ẩn danh - Ngày 20 tháng 10 năm 2014

4

1   0

keep moving forward


hãy vững niềm tin để vượt qua thử thách trong cuộc sống
long nhi - Ngày 31 tháng 12 năm 2016

5

0   0

keep moving forward


hãy tiến về phía trước dù gian khó hãy vượt qua
ngoc anh - Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Thêm ý nghĩa của keep moving forward
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< given name emo >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa