Ý nghĩa của từ jonathan là gì:
jonathan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ jonathan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jonathan mình

1

7   0

jonathan


Jonathan là cái tên nước ngoài có nguồn gốc từ Do Thái, thường được đặt cho con trai, có ý nghĩa là món quà của Chúa, Chúa đã ban tặng.
Những người có tên này thường có khả năng lãnh đạo tốt, tổ chức và quản lý tốt để đạt được mục tiêu
lucyta - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

2

0   4

jonathan


Táo jonathan (một loại táo ăn tráng miệng). | Giô-na-than (người Mỹ điển hình; dân tộc Mỹ nhân cách hoá) ((cũng) Brother jonathan).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của jonathan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jonquil jonah >>