Ý nghĩa của từ jet off là gì:
jet off nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jet off Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jet off mình

1

1   2

jet off


đi máy bayAfter the wedding, the couple are jetting off for a couple of weeks in the SeychellesSau đám cưới, hai vợ chồng sẽ bay đến Seychelles vài tuần
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của jet off
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nose out sth meet with sth >>