Ý nghĩa của từ jb là gì:
jb nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ jb. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jb mình

1

1   0

jb


Viết tắt của
1. Jack Black: ca sĩ, diễn viên hài người mỹ, thành viên ban nhạc Tenacious D

2. Justin Bieber: ca sĩ nhạc pop đang được nhiều fan girl ưa chuộng bất kể việc nhạc của anh này không có gì đặc biệt và lối sống buông thả, trở thành tấm gương xấu
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

0   0

jb


là viết tắt của Jail break
Jailbreak là quá trình can thiệp vào hệ thống để phá bỏ các hàng rào mặc định để có thể toàn quyền truy cập iPhone từ root (gốc).
gracehuong - Ngày 17 tháng 8 năm 2013

3

0   0

jb


Đây là một tên người Triều Tiên; họ tên được viết theo thứ tự Á Đông (họ trước tên sau): họ là Im. Im Jae-bum hay Lim Jae-beom (sinh ngày 6 tháng 1 năm 1994) (H [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của jb
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hg bj hj >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa