Ý nghĩa của từ iz da bezt là gì:
iz da bezt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ iz da bezt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa iz da bezt mình

1

3   0

iz da bezt


Đây là những từ xuất phát từ ngôn ngữ của người da màu (da đen). Cũng được xem là một dạng viết tắt trong ngôn ngữ viết với những âm người nói phát ra, nghe sao viết vậy. Trong tiếng Anh, cụm từ này là "is the best" nghĩa là "nhất".
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của iz da bezt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xanh vỏ đỏ lòng có từ id có >>