Ý nghĩa của từ itinerant là gì:
itinerant nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ itinerant Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa itinerant mình

1

0   0

itinerant


Đi hết nơi này đến nơi khác, lưu động. | : ''an '''itinerant''' ambassador'' — đại sự lưu động | Người có công tác lưu động. | Người lúc làm (việc) lúc [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của itinerant
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< irrigable jeer >>