Ý nghĩa của từ irrigable là gì:
irrigable nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ irrigable Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa irrigable mình

1

0   0

irrigable


Có thể tưới được.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của irrigable
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< irreversible itinerant >>