Ý nghĩa của từ info là gì:
info nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ info. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa info mình

1

76 Thumbs up   6 Thumbs down

info


Là chữ viết tắt của từ "information", nghĩa là thông tin nói chung.
Mấy bạn trẻ thời nay hay dùng từ "info" trong "cho mình xin info bạn nữ ấy được không?" Ý là muốn xin nick Facebook, số điện thoại hoặc tên tuổi của cô ấy.
nga - 00:00:00 UTC 7 tháng 10, 2018

2

95 Thumbs up   44 Thumbs down

info


Là chữ viết tắt của "Information", tức là thông tin
Nguồn: vitinhhtl.com (offline)

3

65 Thumbs up   38 Thumbs down

info


Thông tin không chính xác (viết tắt) của informal information.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

52 Thumbs up   40 Thumbs down

info


Là chữ viết tắt của "Information", tức là thông tin
Nguồn: vncold.vn

5

4 Thumbs up   2 Thumbs down

info


Là chữ viết tắt của "Information", tức là thông tin
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 25 tháng 12, 2017

6

40 Thumbs up   40 Thumbs down

info


Là chữ viết tắt của "Information", tức là thông tin
Nguồn: 3ce.vn

7

30 Thumbs up   41 Thumbs down

info


: Là chữ viết tắt của "Information", tức là thông tin
Nguồn: dichthuatthudo.com.vn

<< influx informal >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa