Ý nghĩa của từ info là gì:
info nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ info. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa info mình

1

76   6

info


Là chữ viết tắt của từ "information", nghĩa là thông tin nói chung.
Mấy bạn trẻ thời nay hay dùng từ "info" trong "cho mình xin info bạn nữ ấy được không?" Ý là muốn xin nick Facebook, số điện thoại hoặc tên tuổi của cô ấy.
nga - Ngày 07 tháng 10 năm 2018

2

95   44

info


Là chữ viết tắt của "Information", tức là thông tin
Nguồn: vitinhhtl.com

3

65   38

info


Thông tin không chính xác (viết tắt) của informal information.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

52   40

info


Là chữ viết tắt của "Information", tức là thông tin
Nguồn: vncold.vn

5

4   2

info


Là chữ viết tắt của "Information", tức là thông tin
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 12 năm 2017

6

40   40

info


Là chữ viết tắt của "Information", tức là thông tin
Nguồn: 3ce.vn

7

30   41

info


: Là chữ viết tắt của "Information", tức là thông tin
Nguồn: dichthuatthudo.com.vn

Thêm ý nghĩa của info
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< influx informal >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa