Ý nghĩa của từ infantryman là gì:
infantryman nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ infantryman Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa infantryman mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

infantryman


Lính bộ binh.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< infantry albinos >>