Ý nghĩa của từ infantryman là gì:
infantryman nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ infantryman Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa infantryman mình

1

0   0

infantryman


Lính bộ binh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của infantryman
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< infantry albinos >>