Ý nghĩa của từ albinos là gì:
albinos nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ albinos Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa albinos mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

albinos


Bạch tạng. | Người mắc chứng bạch tạng; con vật bạch tạng, cây bạch tạng.
Nguồn: vi.wiktionary.org




<< infantryman infeasible >>