Ý nghĩa của từ albinos là gì:
albinos nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ albinos Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa albinos mình

1

0   0

albinos


Bạch tạng. | Người mắc chứng bạch tạng; con vật bạch tạng, cây bạch tạng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của albinos
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< infantryman infeasible >>