Ý nghĩa của từ incentre là gì:
incentre nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ incentre Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa incentre mình

1

0   0

incentre


Giao điểm của ba đường phân giác của một tam giác; đồng thời là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của incentre
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< năng động circumcenter >>