Ý nghĩa của từ năng động là gì:
năng động nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ năng động. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa năng động mình

1

3   0

năng động


luôn có những hoạt động tích cực để tác động biến đổi thế giới xung quanh nhằm thực hiện tốt mục đích đã định năng đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   1

năng động


Sự hoạt động tích cực, sôi nổi ở mọi lĩnh vực.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   1

năng động


Là tích cực chủ động dám nghĩ giám làm
trần Trung sơn - Ngày 26 tháng 4 năm 2020


Thêm ý nghĩa của năng động
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< roid incentre >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa