Ý nghĩa của từ ik là gì:
ik nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ik Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ik mình

1

21   18

ik


viết tắt của I know - tiếng anh nghĩa là tôi biết, tôi biết rồi. dùng để thể hiện

1. đã nắm bắt được thông tin nào đó
- he's dead (nó chết rồi)
- i know (tao biết)

2. sự thông cảm, hiểu nguồ kia đang trải qua những gì
- school sucks man (trường học thật là tồi tệ)
- I know (tao biết)

3. dùng khi không muốn nghe một ai đó lải nhải nữa
- you should blah blah blah
- i know i know
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ik
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kpop knock on wood >>