Ý nghĩa của từ iddd là gì:
iddd nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ iddd Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa iddd mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

iddd


Hệ thống gọi điện thoại đường dài quốc tế trực tiếp (international direct distance dialling). | Viết tắt. | Hệ thống gọi điện thoại đường dài quốc tế trực tiếp (international direct distance dialli [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< icao identifiabbolity >>