Ý nghĩa của từ icp là gì:
icp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ icp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa icp mình

1

1   0

icp


là viết tắt của cụm từ tiếng anh Internet content provider- ICP là giấy phép cung cấp thông tin trên thiết lập trang tin điện tử trên Internet, hay nói ngắn gọn là giấy phép mở trang web
gracehuong - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

0   0

icp


Nhà cung cấp nội dung thông tin trên Internet.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

Thêm ý nghĩa của icp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lực bất tòng tâm ghz >>