Ý nghĩa của từ hwaiting là gì:
hwaiting nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ hwaiting. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hwaiting mình

1

16   5

hwaiting


nghĩa là fighting, tương tự như "cố lên", "gắng lên"

nguyên do gọi là hwaiting là do người Hàn Quốc thường gặp khó khăn khi phát âm âm F của từ Fighting. vì vậy họ nói là hwaiting để thay thế cho từ kia
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

10   5

hwaiting


Là một từ trong tiếng Hàn, tương đương với từ Fighting, tức là cố gắng lên, chiến đấu nhé! Là một từ để động viên, khích lệ tinh thần trong tiếng Hàn. Ta thường gặp từ này khi xem phim Hàn Quốc nhiều
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

3

1   0

hwaiting


"Hwaiting" ghi theo tiếng Hàn là "화이팅", có nghĩa là cố lên, tương tự như "fighting" trong tiếng Anh.
Ví dụ 1: Hwaiting, bạn sẽ làm được mà, chút khó khăn này có là gì?
Ví dụ 2: Hôm nay có bài kiểm tra hả, hwaiting nhé!
nghĩa là gì - Ngày 07 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hwaiting
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hkt hg >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa