Ý nghĩa của từ hurtle là gì:
hurtle nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hurtle Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hurtle mình

1

0   0

hurtle


Sự va chạm, sự va mạnh. | Tiếng va mạnh; tiếng đổ sầm. | Va mạnh, đụng mạnh. | : ''to '''hurtle''' each other'' — va mạnh vào nhau | Lăng nhanh, ném mạnh, văng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của hurtle
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< militarize husband >>