Ý nghĩa của từ huffish là gì:
huffish nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ huffish Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa huffish mình

1

0   0

huffish


Cáu kỉnh, dễ nổi cáu, dễ phát khùng; hay giằn dỗi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của huffish
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hubby humerus >>