Ý nghĩa của từ homie là gì:
homie nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ homie. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa homie mình

1

22   21

homie


bắt nguồn từ từ "home" trong tiếng anh nghĩa là nhà, là tổ ấm, là nơi mình ở. Homie chỉ một người sống ở trong khu của mình. trong văn hóa hiphop, các băng đảng thường theo các khu cư trú, những người trong khu coi nhau như anh em một nhà. Homie có thể hiểu là "người anh em", "người bạn thân thiết"
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

0   0

homie


Danh từ: người nhà, người thân, bạn thân, tổ ấm,...
Ví dụ 1: Họ là những người thân của tôi từ nhỏ đến lớn vì tôi là trẻ mồ côi. (They are my homies from I was born to now cause I am orphaned.)
Ví dụ 2: Mày có rảnh không? Đi nhậu với tao. (Are you free tonight, homie? Hanging out with me.)
nga - Ngày 30 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của homie
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hsdpa ila >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa