Ý nghĩa của từ have a good trip là gì:
have a good trip nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ have a good trip Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa have a good trip mình

1

1   0

have a good trip


Cụm từ "have a good trip" trong tiếng Anh có nghĩa là "chúc bạn có một chuyến đi chơi vui vẻ" hay "đi chơi vui vẻ nhé!"
Ví dụ: Bae, have a good trip, i luv u very much. (Bảo bối, đi chơi vui nhé, anh yêu em nhiều)
nghĩa là gì - Ngày 18 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của have a good trip
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ns có it's fine >>