Ý nghĩa của từ họp báo là gì:
họp báo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ họp báo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa họp báo mình

1

0   0

họp báo


Cuộc gặp các nhà báo để một nhân vật hoặc một người phát ngôn tuyên bố về một vấn đề gì, thường là vấn đề thời sự quan trọng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

họp báo


Cuộc gặp các nhà báo để một nhân vật hoặc một người phát ngôn tuyên bố về một vấn đề gì, thường là vấn đề thời sự quan trọng.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

họp báo


Cuộc gặp các nhà báo để một nhân vật hoặc một người phát ngôn tuyên bố về một vấn đề gì, thường là vấn đề thời sự quan trọng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

họp báo


họp với các nhà báo được mời đến để công bố, tuyên bố điều gì quan trọng tổ chức họp báo họp báo để giới thi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

họp báo


Họp báo là một trong nhứng hoạt động diễn ra thường xuyên, nhằm mục tiêu loan báo các thông tin cần thiết từ một hoặc một số chủ thể (cá nhân hoặc tổ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của họp báo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< học vấn thần mộng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa