Ý nghĩa của từ hàn xẻng là gì:
hàn xẻng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ hàn xẻng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hàn xẻng mình

1

62   25

hàn xẻng


Hàn Quốc , sử dụng cách nói lái xẻng- cuốc để chế giểu những điều lố bịch liên quan đến showbiz hoặc phong cách Hàn Quốc nói chung
Nguồn: tudienlong.com

2

22   3

hàn xẻng


Do làn sóng Hàn Quốc ở các nước khác (Hàn lưu hay Hallyu) gây ra những hiện tượng lố bịch, một số người dùng internet bắt đầu dùng từ hàn xẻng (Hàn Quốc, Quốc = cuốc, cuốc-xẻng) để chế giễu nó.
Nhà xẻng học - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

3

18   3

hàn xẻng


Là cách nói thể hiện hàn có phong tục và điều lệ khác người và vớ vẩn
Đình Anh - Ngày 08 tháng 4 năm 2018

4

15   20

hàn xẻng


Hàn Xẻng là từ chế diễu bọn Hàn Quốc chơi ma tóe, mồm điều chê VN này nọ nhưng bọn nó thua nước VN ta nên mới sủa to hơn chó. Đất nước như lông lôz. Như sự thật thì Xẻng thua nhưng còn sủa thắng mà ai dè đi giết người thường mà người thường có chiến đấu đâu mà được thua hoặc thắng. Bọn Xẻng nó phải im mồm thì hơn.
Phúc Thái Nguyễn - Ngày 10 tháng 5 năm 2021

5

20   26

hàn xẻng


Hàn Quốc Korea is a country that Như concac you should know that shit and you will be fucked. So don't say anything aboutme and do not delete this form or you will be fucked
Lê Phan Phúc - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

6

13   19

hàn xẻng


Hàn xẻng là cuốc xẻng. Ý tụi dân tộc này là nô lệ của Mỹ và như concac
Hàn xẻng - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

7

4   11

hàn xẻng


Đại Hàn Dân Quốc (Tiếng Triều Tiên: 대한민국/ 大韓民國/ Daehan Minguk), thường được gọi ngắn gọn là Hàn Quốc (Tiếng Triều Tiên: 한국/ Hanguk), còn được gọi bằng các tên khác là Nam Hàn, Đại Hàn, Nam Triều Tiên [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của hàn xẻng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hàng khủng Lâm Gia Trang >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa