Ý nghĩa của từ hàn xẻng là gì:
hàn xẻng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ hàn xẻng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hàn xẻng mình

1

63 Thumbs up   25 Thumbs down

hàn xẻng


Hàn Quốc , sử dụng cách nói lái xẻng- cuốc để chế giểu những điều lố bịch liên quan đến showbiz hoặc phong cách Hàn Quốc nói chung
Nguồn: tudienlong.com

2

22 Thumbs up   3 Thumbs down

hàn xẻng


Do làn sóng Hàn Quốc ở các nước khác (Hàn lưu hay Hallyu) gây ra những hiện tượng lố bịch, một số người dùng internet bắt đầu dùng từ hàn xẻng (Hàn Quốc, Quốc = cuốc, cuốc-xẻng) để chế giễu nó.
Nhà xẻng học - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

3

18 Thumbs up   4 Thumbs down

hàn xẻng


Là cách nói thể hiện hàn có phong tục và điều lệ khác người và vớ vẩn
Đình Anh - 00:00:00 UTC 8 tháng 4, 2018

4

18 Thumbs up   21 Thumbs down

hàn xẻng


Hàn Xẻng là từ chế diễu bọn Hàn Quốc chơi ma tóe, mồm điều chê VN này nọ nhưng bọn nó thua nước VN ta nên mới sủa to hơn chó. Đất nước như lông lôz. Như sự thật thì Xẻng thua nhưng còn sủa thắng mà ai dè đi giết người thường mà người thường có chiến đấu đâu mà được thua hoặc thắng. Bọn Xẻng nó phải im mồm thì hơn.
Phúc Thái Nguyễn - 00:00:00 UTC 10 tháng 5, 2021

5

15 Thumbs up   20 Thumbs down

hàn xẻng


Hàn xẻng là cuốc xẻng. Ý tụi dân tộc này là nô lệ của Mỹ và như concac
Hàn xẻng - 00:00:00 UTC 7 tháng 4, 2020

6

20 Thumbs up   27 Thumbs down

hàn xẻng


Hàn Quốc Korea is a country that Như concac you should know that shit and you will be fucked. So don't say anything aboutme and do not delete this form or you will be fucked
Lê Phan Phúc - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

7

4 Thumbs up   11 Thumbs down

hàn xẻng


Đại Hàn Dân Quốc (Tiếng Triều Tiên: 대한민국/ 大韓民國/ Daehan Minguk), thường được gọi ngắn gọn là Hàn Quốc (Tiếng Triều Tiên: 한국/ Hanguk), còn được gọi bằng các tên khác là Nam Hàn, Đại Hàn, Nam Triều Tiên [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< hàng khủng Lâm Gia Trang >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa