Ý nghĩa của từ hàm hồ là gì:
hàm hồ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hàm hồ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hàm hồ mình

1

4   0

hàm hồ


hồ đồ, nói không có căn cứ xác thực
VD: Đừng có mà ăn nói hàm hồ
Anh Hòa - Ngày 12 tháng 8 năm 2020

Thêm ý nghĩa của hàm hồ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< truyền thống là những thói quen tốt đẹp được lưu giữ từ đời này qua đời khác, thế hệ này tới thế sau mà không thay đổi. Thí dụ như : Tết Việt Nam, được mọi người Việt trên khắp thế giới nhìn nhận Tết là những ngày đầu của một năm mới, là văn hóa của dân t 4rum >>