Ý nghĩa của từ giao hoàn là gì:
giao hoàn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ giao hoàn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giao hoàn mình

1

0   0

giao hoàn


Trả lại.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

giao hoàn


Trả lại.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "giao hoàn". Những từ phát âm/đánh vần giống như "giao hoàn": . giao hoan giao hoàn giao hoán. Những từ có chứa " [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

giao hoàn


Trả lại.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của giao hoàn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gian lao giao hẹn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa