Ý nghĩa của từ giao điểm là gì:
giao điểm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 20 ý nghĩa của từ giao điểm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giao điểm mình

1

301   149

giao điểm


. | Điểm tại đó hai hay nhiều đường gặp nhau.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

209   66

giao điểm


giao điểm là điểm cắt nhau của hai hay nhiều đường thẳng
nunu - Ngày 19 tháng 7 năm 2016

3

174   118

giao điểm


(toán) d. Điểm tại đó hai hay nhiều đường gặp nhau.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

115   70

giao điểm


Điểm tại đó hai hay nhiều đường gặp nhau
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 8 năm 2016

5

150   118

giao điểm


(toán) d. Điểm tại đó hai hay nhiều đường gặp nhau.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "giao điểm". Những từ phát âm/đánh vần giống như "giao điểm": . [..]
Nguồn: vdict.com

6

130   101

giao điểm


điểm gặp nhau giữa hai đường, hay giữa một đường và một mặt.
Nguồn: tratu.soha.vn

7

83   55

giao điểm


Là 2 hay nhiều đường cắt nhau
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 2 năm 2015

8

75   56

giao điểm


Giao điểm là nơi mà hai điểm gặp nhau và tạo thành một điểm
6.Giao điểm - Ngày 14 tháng 4 năm 2016

9

110   100

giao điểm


Diem tai do la diem cho 2 diem gap nhau
Ẩn danh - Ngày 01 tháng 11 năm 2013

10

15   7

giao điểm


Giao điểm : là một điểm cắt giữa hai điểm
Tam - Ngày 08 tháng 4 năm 2017

11

9   3

giao điểm


Giao điểm là điểm tại đó hai hay nhiều đường gặp nhau
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

12

15   9

giao điểm


điểm tại đó hai hay nhiều đường gặp nhau
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 10 năm 2017

13

13   8

giao điểm


Là điểm cắt nhau của hai hay nhiều đường thẳng
Chi - Ngày 14 tháng 4 năm 2017

14

14   10

giao điểm


Giao điểm là điểm của 2 đường chéo cắt nhau
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 9 năm 2018

15

13   9

giao điểm


Giao điẻm là hai đường cắt nhau tại một điểm
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 10 năm 2017

16

11   8

giao điểm


là điểm cắt giữa 2 Đường
ng. lan - Ngày 20 tháng 1 năm 2018

17

11   8

giao điểm


Giao điểm là nơi gặp mặt của các điểm hợp lại thành 1 điểm
Ẩn danh - Ngày 01 tháng 12 năm 2016

18

12   10

giao điểm


giao điểm là điểm GẶP nhau của hai hay nhiều đường thẳng
MM - Ngày 19 tháng 10 năm 2017

19

11   11

giao điểm


giao điểm là điểm cắt giữa hai dường
Phương - Ngày 15 tháng 7 năm 2017

20

10   10

giao điểm


điểm gặp nhau giữa hai đường, hay giữa một đường và một mặt.
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 9 năm 2017


Thêm ý nghĩa của giao điểm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< giao hội giao điện >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa