Ý nghĩa của từ giải phóng là gì:
giải phóng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ giải phóng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giải phóng mình

1

8   2

giải phóng


Giải phóng tư duy bảo thủ , giải phóng tư tưởng thoát khỏi tư duy giáo điều sùng bái đảng phái cá nhân ,giải phóng tư tưởng độc tôn độc quyền .....
Việt Nam - Ngày 27 tháng 8 năm 2021

2

1   0

giải phóng


Giải phóng (tiếng Nga: Освобождение) là một bộ phim lịch sử của Yury Ozerov về chiến tranh Vệ quốc 1941-1945, với bối cảnh chính diễn ra trong khoảng thời gian từ mùa hè năm 1943 đến ngày 9 tháng 5 nă [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

1   1

giải phóng


. quân (nói tắt). | : ''Tiếp tế cho '''giải phóng'''.'' | : ''Anh lính '''giải phóng'''.'' | Làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng bị nước ngoài nô dịch, chiếm đóng. | : '''''Giải phóng''' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   1

giải phóng


I đg. 1 Làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng bị nước ngoài nô dịch, chiếm đóng. Giải phóng đất nước. Phong trào giải phóng dân tộc. Khu giải phóng (khu vực đã được giải phóng). 2 Làm cho được [..]
Nguồn: vdict.com

5

1   1

giải phóng


I đg. 1 Làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng bị nước ngoài nô dịch, chiếm đóng. Giải phóng đất nước. Phong trào giải phóng dân tộc. Khu giải phóng (khu vực đã được giải phóng). 2 Làm cho được tự do, cho thoát khỏi địa vị nô lệ hoặc tình trạng bị áp bức, kiềm chế, ràng buộc. Giải phóng nô lệ. Giải phóng phụ nữ. Giải phóng sức sản xuất. 3 Là [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

0   0

giải phóng


Đường Giải Phóng là tuyến đường trọng điểm phía đông nam của thủ đô Hà Nội, chạy qua các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa và Thanh Xuân.
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   1

giải phóng


làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng bị nô dịch, chiếm đóng giải phóng thủ đô đất nước được hoàn toàn giải phóng làm [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của giải phóng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trưởng trũng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa