Ý nghĩa của từ gió heo may là gì:
gió heo may nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 14 ý nghĩa của từ gió heo may. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gió heo may mình

1

38   11

gió heo may


Gió hơi lạnh và khô thổi vào mùa thu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

22   7

gió heo may


Gió dịu nhẹ và hơi gây lạnh vào mùa thu
Bao La - Ngày 18 tháng 9 năm 2015

3

25   12

gió heo may


gió nhẹ, hơi lạnh và khô, thường thổi vào mùa thu.
Nguồn: tratu.soha.vn

4

19   7

gió heo may


gió heo may thường thổi vào mùa thu, nhất là tháng 8 âm lịch. Có tính chất khô và se lạnh.
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 9 năm 2015

5

15   6

gió heo may


Gió hơi lạnh và khô thổi vào mùa thu. Hay có vào tháng 8 âm lịch hằng năm.
Phạm Công Thành - Ngày 12 tháng 4 năm 2016

6

20   13

gió heo may


Gió hơi lạnh và khô thổi vào mùa thu.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "gió heo may". Những từ có chứa "gió heo may" in its definition in Vietnamese. Vietnamese diction [..]
Nguồn: vdict.com

7

13   7

gió heo may


Gió heo may là gió hơi lạnh và khô
Nhung - Ngày 07 tháng 12 năm 2014

8

16   11

gió heo may


Gió hơi lạnh và khô thường thổi vào mùa thu ,nhất là Tháng tám
Ẩn danh - Ngày 30 tháng 3 năm 2014

9

4   1

gió heo may


Gió hơi lạnh thổi vào cuối mùa thu gần chuyển sang mùa đông
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 3 năm 2018

10

3   0

gió heo may


Gió heo may thổi vào giửa hai tiết bạch lộ và thu phân
nguyễn hùm - Ngày 13 tháng 4 năm 2020

11

2   1

gió heo may


Gio Heo may la gio deo Heo hut gio
Gio thoi luon Theo tren Nhung rang. Nui xuong dong bang
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 5 năm 2017

12

15   15

gió heo may


Gió hơi lạnh và khô thổi vào mùa thu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

13

2   2

gió heo may


Gió heo may là gió rất lanh và thổi hùm hụp vào các tháng trọng Đông.(theo thi sỹ DUYÊN NGÔ- mời đọc trên faceboook cua Duyên Ngô : Trời rét quá mùa đông buồn chi lạ -Nhớ một ngưới bên ấy cung heo may...)
Nhân Vĩnh - Ngày 23 tháng 12 năm 2017

14

2   2

gió heo may


Có thể thêm tính từ vào cụm:" gió heo may"
Gợi buồn mang mác, hiu quạnh.
Nguyễn Thùy - Ngày 29 tháng 11 năm 2019


Thêm ý nghĩa của gió heo may
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xơi xơi xích thằng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa