Ý nghĩa của từ ghq là gì:
ghq nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ghq Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ghq mình

1

0   0

ghq


Tổng hành dinh (General headquarters).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ghq
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< genericity glc >>