Ý nghĩa của từ glc là gì:
glc nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ glc Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa glc mình

1

0   0

glc


Hội đồng Đại Luân Đôn (Greater London Council).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của glc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ghq gm >>