Ý nghĩa của từ ghen ăn tức ở muôn đời nát là gì:
ghen ăn tức ở muôn đời nát nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ghen ăn tức ở muôn đời nát. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ghen ăn tức ở muôn đời nát mình

1

3   0

ghen ăn tức ở muôn đời nát


Đây à câu thành ngữ trong nhân gian Việt Nam nhằm phê phán và chế giễu những người có thói ganh tị với người khác. Những người hay ghen tị với những gì mà người khác có thể gây ra những hành động hay buông lời nói xấu đến người khác. Điều này có thể ảnh hưởng đến nhân quả, nhân cách và đạo đức của con người.
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 2 năm 2019

2

0   1

ghen ăn tức ở muôn đời nát


Đó là tính xấu của con người đáng phê phán khi ghen tị với người khác
Nguyễn Cẩm Tú - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

Thêm ý nghĩa của ghen ăn tức ở muôn đời nát
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< từ ks yasuo >>