Ý nghĩa của từ gấp đôi là gì:
gấp đôi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ gấp đôi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gấp đôi mình

1

5   6

gấp đôi


sammiñjati (saṃ + inj + a)
Nguồn: phathoc.net

2

6   8

gấp đôi


Một cửa hàng buổi sáng bán được 64kg, buổi chiều bán được số gạo gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam?
Anh - Ngày 19 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của gấp đôi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gân xương gậy chống >>