Ý nghĩa của từ gạ gẫm là gì:
gạ gẫm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ gạ gẫm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gạ gẫm mình

1

4   1

gạ gẫm


Nói khéo để hòng lợi dụng. | : ''Nó '''gạ gẫm''' bà cụ để xin tiền.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   2

gạ gẫm


(Khẩu ngữ) gạ (nói khái quát) gạ gẫm để xin tiền gạ gẫm phụ nữ để lợi dụng
Nguồn: tratu.soha.vn

3

4   4

gạ gẫm


đgt Nói khéo để hòng lợi dụng: Nó gạ gẫm bà cụ để xin tiền.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

gạ gẫm


Gạ gẫm cách nói để ám chỉ hành động dụ dỗ người khác để người nhằm thực hiện ý đồ của bản thân (thường được dùng ở mục đích không tốt)
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 11 năm 2019


Thêm ý nghĩa của gạ gẫm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gượm gạch nối >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa