Ý nghĩa của từ gái bán hoa là gì:
gái bán hoa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ gái bán hoa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gái bán hoa mình

1

2   1

gái bán hoa


(Khẩu ngữ) gái mại dâm (lối nói tránh).
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2   1

gái bán hoa


Gái mại dâm, cave, gái đĩ, gái điếm hay gái đứng đường là những phụ nữ phục vụ đàn ông thỏa mãn hành vi tình dục ngoài hôn nhân để được trả tiền h [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

2   2

gái bán hoa


gái mại dâm
Nguồn: tudienlong.com

4

1   2

gái bán hoa


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Bí ẩn - Ngày 06 tháng 8 năm 2020   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của gái bán hoa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đỉm sấm gà móng đỏ >>