Ý nghĩa của từ đỉm sấm là gì:
đỉm sấm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ đỉm sấm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đỉm sấm mình

1

1   1

đỉm sấm


hay điểm sấm, điểm sâm, cách phát âm của người Việt từ từ gốc "dim sum": một kiểu ăn sáng hay ăn trưa của người Trung Quốc với những món ăn nhỏ trong hộp tre như bánh bao, chân gà, sách bò, há cảo, xíu mại, cháo quẩy, tào phớ...Có người phục vụ đẩy xe thức ă [..]
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của đỉm sấm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đá phò gái bán hoa >>