Ý nghĩa của từ fog là gì:
fog nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ fog. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fog mình

1

0   1

fog


Cỏ mọc lại. | Cỏ để mọc dài không cắt (về mùa đông). | Để cho cỏ mọc lại ở (một mảnh đất). | Cho (súc vật) ăn cỏ mọc lại. | Sương mù. | Màn [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

fog


sương mù
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của fog
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lyra lycian >>