Ý nghĩa của từ fml là gì:
fml nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ fml. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fml mình

1

19   5

fml


viết tắt của F*ck My Life - nếu để nguyên thể thì câu này có thể được coi là một câu chửi thề và khá bất lịch sự

FML dùng để thể hiện sự bất mãn với cuộc đời, khi ai đó nói FML, có nghĩa là họ đang chửi thề với chính cuộc đời của mình. dùng khi bạn đang trong một tình huống khó khăn, khiến bạn cảm thấy bế tặc, khó chịu... tương tự như một câu than trời, kể khổ

VD: Lại hết tiền rồi, FML
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

9   5

fml


Viết tắt của "F*ck My Life", dùng trong các posts trên mạng xã hội, tin nhắn v.v. khi bạn gặp phải chuyện không mong muốn.

Ví dụ:
Kỳ này tau lại phải thi lại rồi, FML!!
iRosa - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

3

4   4

fml


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 4 năm 2014   NSFW / 18+

4

0   0

fml


Từ này để chỉ bức xúc hoặc là tự trách bản thân
Như kiểu:
-Lại điểm kém rồi,FML
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 7 năm 2017

Thêm ý nghĩa của fml
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dunno flash mob >>