Ý nghĩa của từ fk là gì:
fk nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ fk. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fk mình

1

10   9

fk


Là từ viết tắt của từ bậy, f u c k trong tiếng Anh. Là từ ngữ chửi thề, không lịch sự, thô tục. Giới trẻ ngày nay thường viết tắt những từ này trong các forum, facebook.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

4   4

fk


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013   NSFW / 18+

3

1   4

fk


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
anh - Ngày 07 tháng 4 năm 2015   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của fk
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jfgi hkt >>