Ý nghĩa của từ extradural là gì:
extradural nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ extradural Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa extradural mình

1

0   0

extradural


Ngoài màng cứng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của extradural
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< extradotal op >>