Ý nghĩa của từ ergonomic là gì:
ergonomic nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ergonomic. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ergonomic mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

ergonomic


1. Môn khoa học ứng dụng nghiên cứu thiết kế các thiết bị dùng trong không gian làm việc để tăng năng suất, giảm mệt mỏi và không thoải mái của người lao động.
markarus - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ergonomic


là tính từ trong tiếng anh có nghĩa là được thiết kế để cải thiện điều kiện làm việc của con người và giúp con người làm việc hiệu quả hơn.
ví dụ ergonomic design
Minhthuy123 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013
<< iso hvb >>