Ý nghĩa của từ endless love là gì:
endless love nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ endless love. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa endless love mình

1

30 Thumbs up   13 Thumbs down

endless love


1. Danh từ được kết hợp bởi ttính từ" endless" (vô tận, vô hạn, không ngừng, liên tục...) và danh từ " love" (tình yêu, sự yêu thương,...)có nghĩa là: tình yêu vô bờ bến, tình yêu vô tận, tình yêu không bao giờ kết thúc, tình yêu vĩnh cửu
ThuyNguyen - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

28 Thumbs up   16 Thumbs down

endless love


Tinh yeu khog bao gjo ket thuc
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 12 năm 2013

3

28 Thumbs up   19 Thumbs down

endless love


Mot tjnh yeu vjnh cử
lê văn bắc - Ngày 04 tháng 11 năm 2013

4

15 Thumbs up   9 Thumbs down

endless love


tình yêu bất tận
bảo lan - Ngày 18 tháng 8 năm 2015

5

21 Thumbs up   19 Thumbs down

endless love


Mot tjnh yeu vjnh cử
lê văn bắc - Ngày 04 tháng 11 năm 2013

6

9 Thumbs up   8 Thumbs down

endless love


endless love
tình yêu bất diệt
Hoang Euro - Ngày 05 tháng 8 năm 2014

<< easy going eat you up >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa