Ý nghĩa của từ egocentric là gì:
egocentric nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ egocentric Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa egocentric mình

1

0   0

egocentric


Cho mình là trọng tâm. | Vị trí, ích kỷ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của egocentric
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ego egotism >>