Ý nghĩa của từ ec là gì:
ec nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ ec. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ec mình

1

4 Thumbs up   2 Thumbs down

ec


Khu trung tâm phía đông (east central).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

ec


European Commission
Nguồn: clbthuyentruong.com (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ec


Kỹ thuật - y học tiền tố chỉ ra khỏi hay bên ngoài
Nguồn: dict.vietfun.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ec


prefix chỉ ra khỏi hay bên ngoài.
Nguồn: hmu.edu.vn (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ec


Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính. Thương mại điện tử dựa trên một số công ng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

ec


Là từ viết tắt của English Club, tức là câu lạc bộ tiếng Anh, là nơi tụ họp của các bạn trẻ yêu thích tiếng Anh và mong muốn cải thiện vốn tiếng Anh của mình. Hiện ở Việt Nam có rất nhiều câu lạc bộ tiếng anh được mở ra.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

ec


European Community
Nguồn: clbthuyentruong.com (offline)

<< EC Agricultural Livies ecbolic >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa