Ý nghĩa của từ e mc2 là gì:
e mc2 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ e mc2. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa e mc2 mình

1

53 Thumbs up   7 Thumbs down

e mc2


là phương trình nổi tiếng của nhà vật lý học Eistein .Công thức này cho ta thấy mối tương quan giữa khối lượng và năng lượng.Trong đó
E: năng lượng
m: khối lượng
c: tốc độ ánh sáng trong chân ko (c~3.10^8 m/s)

Đây là công thức được rút ra từ thuyết tương đối của Anhxtanh. Công thức này có nghĩa là một hạt có khối lượng m bất kì đều có năng lượng nghỉ là : mc^2.
Minhthuy123 - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

25 Thumbs up   11 Thumbs down

e mc2


Nang luong bang khoi luong nhan binh phuong voi van toc anh sang trong chan ko
nhan - Ngày 06 tháng 2 năm 2014

3

7 Thumbs up   1 Thumbs down

e mc2


là phương trình nổi tiếng của nhà vật lý học Eistein .Công thức này cho ta thấy mối tương quan giữa khối lượng và năng lượng.Trong đó
E: năng lượng
m: khối lượng
c: tốc độ ánh sáng trong chân ko (c~3.10^8 m/s)

Đây là công thức được rút ra từ thuyết tương đối của Anhxtanh. Công thức này có nghĩa là một hạt có khối lượng m bất kì đều có năng lượng nghỉ là : mc^2.
Dark Angel - Ngày 08 tháng 12 năm 2014

4

11 Thumbs up   16 Thumbs down

e mc2


nang luong bang tich cua khoi luong va binh phuong van toc anh sang
bao62002 - Ngày 09 tháng 12 năm 2013

5

12 Thumbs up   19 Thumbs down

e mc2


năng lương bằng khối lượng nhân bình phương với vận tốc ánh sáng
nhân - Ngày 19 tháng 1 năm 2014





<< kst mess up >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa