Ý nghĩa của từ du di là gì:
du di nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ du di. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa du di mình

1

3   0

du di


Du di có nghĩa là trong phạm vi giới hạn cho phép trong tầm kiểm soát, trong sự hiểu biết nhất định trong cảnh giới vô hình của thế giới tâm linh.
Nguyễn Hoàng Kha - Ngày 18 tháng 5 năm 2021

2

2   2

du di


Xem dễ dàng
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

3   3

du di


(Khẩu ngữ) xê xích, thêm bớt chút ít giá cả có thể thương lượng, du di tí chút
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của du di
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< điêu hoa du cư >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa